Малевич, Казимир Северинович

1. Казимир Малевич. Прелюдия.

2. Казимир Малевич. Квадрат.

3. Казимир Малевич. Витебск.

4. Казимир Малевич. Похороны супрематиста.

 

1. Казимир Малевич. Прелюдия.

2. Казимир Малевич. Квадрат.

3. Казимир Малевич. Витебск.

Т И Х О !

ИДУТ СЪЕМКИ

4. Казимир Малевич. Похороны супрематиста.

Т И Х О !

ИДУТ СЪЕМКИ